Úplne sa vzdaj – 30. jún

„Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato. »Niet pokoja pre bezbožných,« hovorí môj Boh.“ (Iz 57:20-21) Viera má nohy… Počul som o mužovi, ktorý pred niekoľkými rokmi na napnutom lane nad Niagarskými vodopádmi...

Pozeraj sa hlboko – 28. jún

„Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona!“ (Ž 119:18) Niektorí, ktorí spochybňujú pravdivosť Božieho slova, to robia preto, lebo sú neochotní pripísať Bohu čokoľvek, čo sami nedokážu dosiahnuť. Ak máš nejakú pochybnosť ohľadom vnuknutia Biblie, vráť sa späť a...

Buď dobrým správcom – 26. jún

„Vykupujte čas…“ (Ef 5:16) Sme správcami svojho času. Boh udelil každému jednému z nás malý „kúsok večnosti“ nazývanej čas. Tieto zlaté chvíle príležitostí nám boli rozdelené, aby sme ich využili a aby boli na Božiu slávu. Ak ich využívame múdro, Božia všemohúca ruka...

Kto je to? – 24. jún

„… opovrhli slovom Hospodinovým…“ (Jer 8:9) Apoštol Pavol sa raz opýtal: „Kto si, Pane?“ To je otázka, ktorej musí čeliť každý z nás. Ak Ježiš tvrdil, že je Božím Synom, a vedel, že ním nie je, tak bol podvodník, najväčší klamár, akého svet kedy poznal. Ak si myslel,...

Ver v Ducha Svätého – 21. jún

„… Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc…“ (R 9:17) Walter Knight rozpráva príbeh o malom chlapcovi, ktorý nedávno prijal Krista. Opýtal sa ho: „Oci, ako môžem veriť v Ducha Svätého, keď som ho nikdy nevidel?“ „Ja ti ukážem ako,“ povedal...