Úplne sa vzdaj – 30. jún

„Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato. »Niet pokoja pre bezbožných,« hovorí môj Boh.“ (Iz 57:20-21) Viera má nohy… Počul som o mužovi, ktorý pred niekoľkými rokmi na napnutom lane nad Niagarskými vodopádmi...

Lacné napodobeniny – 29. jún

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,“ (F 3:8) V Lukášovom evanjeliu nachádzame podobenstvo o márnotratnom synovi –...

Pozeraj sa hlboko – 28. jún

„Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona!“ (Ž 119:18) Niektorí, ktorí spochybňujú pravdivosť Božieho slova, to robia preto, lebo sú neochotní pripísať Bohu čokoľvek, čo sami nedokážu dosiahnuť. Ak máš nejakú pochybnosť ohľadom vnuknutia Biblie, vráť sa späť a...

Vyber si správne – 27. jún

„A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd,“ (Žid 9:27) Čo ak by tvoj život dnes skončil? Aký odkaz by si zanechal? Prečo by si ťa ľudia pamätali? Ešte nie je príliš neskoro na zmenu. Čítal som článok o opernom spevákovi, ktorý si neuvedomoval, aké...

Buď dobrým správcom – 26. jún

„Vykupujte čas…“ (Ef 5:16) Sme správcami svojho času. Boh udelil každému jednému z nás malý „kúsok večnosti“ nazývanej čas. Tieto zlaté chvíle príležitostí nám boli rozdelené, aby sme ich využili a aby boli na Božiu slávu. Ak ich využívame múdro, Božia všemohúca ruka...

Najlepší život, aký existuje – 25. jún

„ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,“ (1Pt 1:8) Väčšina ľudí, keď premýšľa nad kresťanským životom, životom zasvätenom Bohu, predpokladá, že je plný pravidiel a obmedzení, trápenia a nudy. Biblia nám hovorí:...