Zamyslenia

Každý deň ráno nám začína rýchly životný kolotoč. Je múdre pozrieť sa hore, aby sa nám nezatočila hlava.

Úplne sa vzdaj – 30. jún

„Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato. »Niet pokoja pre bezbožných,« hovorí môj Boh.“ (Iz 57:20-21) Viera má nohy… Počul som o mužovi, ktorý pred niekoľkými rokmi na napnutom lane nad Niagarskými vodopádmi tlačil fúrik dopredu a dozadu....

prečítajte si viac

Lacné napodobeniny – 29. jún

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,“ (F 3:8) V Lukášovom evanjeliu nachádzame podobenstvo o márnotratnom synovi – príbeh, ktorý Ježiš porozprával...

prečítajte si viac

Pozeraj sa hlboko – 28. jún

„Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona!“ (Ž 119:18) Niektorí, ktorí spochybňujú pravdivosť Božieho slova, to robia preto, lebo sú neochotní pripísať Bohu čokoľvek, čo sami nedokážu dosiahnuť. Ak máš nejakú pochybnosť ohľadom vnuknutia Biblie, vráť sa späť a pozri sa na to znova. Pozri sa...

prečítajte si viac

Vyber si správne – 27. jún

„A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd,“ (Žid 9:27) Čo ak by tvoj život dnes skončil? Aký odkaz by si zanechal? Prečo by si ťa ľudia pamätali? Ešte nie je príliš neskoro na zmenu. Čítal som článok o opernom spevákovi, ktorý si neuvedomoval, aké prorocké slová vyslovuje. Richard...

prečítajte si viac

Buď dobrým správcom – 26. jún

„Vykupujte čas…“ (Ef 5:16) Sme správcami svojho času. Boh udelil každému jednému z nás malý „kúsok večnosti“ nazývanej čas. Tieto zlaté chvíle príležitostí nám boli rozdelené, aby sme ich využili a aby boli na Božiu slávu. Ak ich využívame múdro, Božia všemohúca ruka ich vpletie do plátna...

prečítajte si viac

Najlepší život, aký existuje – 25. jún

„ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,“ (1Pt 1:8) Väčšina ľudí, keď premýšľa nad kresťanským životom, životom zasvätenom Bohu, predpokladá, že je plný pravidiel a obmedzení, trápenia a nudy. Biblia nám hovorí: „Prirodzený človek, pravda,...

prečítajte si viac

Kto je to? – 24. jún

„… opovrhli slovom Hospodinovým…“ (Jer 8:9) Apoštol Pavol sa raz opýtal: „Kto si, Pane?“ To je otázka, ktorej musí čeliť každý z nás. Ak Ježiš tvrdil, že je Božím Synom, a vedel, že ním nie je, tak bol podvodník, najväčší klamár, akého svet kedy poznal. Ak si myslel, že je Boh, a nevedel rozdiel,...

prečítajte si viac

Celý príbeh – 22. jún

„lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ (Sk 20:27) Počul som príbeh o skupine vojakov, ktorí sa pýtali svojho nového kaplána, či verí, že skutočne existuje peklo pre stratených hriešnikov. Usmial sa a odpovedal: „Nie, v to neverím.“ „Potom zbytočne...

prečítajte si viac

Ver v Ducha Svätého – 21. jún

„… Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc…“ (R 9:17) Walter Knight rozpráva príbeh o malom chlapcovi, ktorý nedávno prijal Krista. Opýtal sa ho: „Oci, ako môžem veriť v Ducha Svätého, keď som ho nikdy nevidel?“ „Ja ti ukážem ako,“ povedal otec, ktorý bol elektrikár....

prečítajte si viac

Kancelária Bratislava

Legionárska 4
(korešpondenčná adresa)
P.O.BOX 104,
814 99 Bratislava 1

Tel.: 0911 798 800
e-mail: lydia@evs.sk

Kancelária Prešov

Hlavná 137
(korešpondenčná adresa)
P.O.Box 147,
080 01 Prešov

Tel.: 0911 784 800
e-mail: evs@evs.sk