„A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám…“ (1J 4:16)

Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nezameniteľná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by tu nebola Božia láska, nikto z nás by nemal žiadnu šancu na budúci život. Boh je však láska! A Jeho láska k nám je nekonečná.

Zasľúbenia Božej lásky a odpustenia sú natoľko skutočné, isté a dobré, ako ich len našimi slovami dokážeme priblížiť. Ono je to podobné, ako sa snažiť opísať oceán. Jeho úplnú krásu nepochopíme, kým ho naozaj nevidíme. Takto je to aj s Božou láskou. Pokiaľ nie sme skutočne zmierení s Bohom,  nedokážeme opísať Jeho veľkosť a lásku.

Modlitba dňa

Áno, všemohúci Bože, cítim útechu Tvojej lásky!

Billy Graham Evangelistic Association