Úplne sa vzdaj - 30. jún - evs.sk
Play

„Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato. »Niet pokoja pre bezbožných,« hovorí môj Boh.“

(Iz 57:20-21)

Viera má nohy… Počul som o mužovi, ktorý pred niekoľkými rokmi na napnutom lane nad Niagarskými vodopádmi tlačil fúrik dopredu a dozadu. Tisícky ľudí po ňom pokrikovali. Do fúrika naložil deväťdesiatkilové vrece špiny a tlačil ho tam a potom späť. Obrátil sa na dav a opýtal sa ho: „Koľkí z vás veria, že dokážem takto previezť človeka? Všetci kričali! Jeden muž v prednom rade bol veľmi nadšený vo svojej vyhlasujúcej viere. Muž ukázal na tohto nadšeného profesora a povedal: „Ste na rade!“ V momente zdúchol. V skutočnosti tomu neveril. Myslel si, že tomu verí, ale nebol ochotný nasadnúť do fúrika. Rovnako je to s Kristom. Mnoho ľudí hovorí, že v Neho verí a nasleduje Ho. Nikdy však nenastúpili do fúrika. V skutočnosti sa nikdy neodovzdali a nepodriadili Kristovi celí na 100 %.

Modlitba dňa

Milujúci Pane Ježiši, len vtedy, čo som ti odovzdal všetko, som spoznal dokonalú radosť a pokoj, ktoré mi vždy unikali.

Billy Graham Evangelistic Association