Billy Graham, Author at evs.sk

Boh ťa miluje! – 31. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám…“ (1J 4:16) Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nezameniteľná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by tu nebola Božia láska, nikto z nás by nemal žiadnu...

Prečo máme Bibliu – 29. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží…“ (J 20:31) Boh dal napísať Bibliu takým spôsobom, aby nám jasne predstavila Jeho plán spásy. On viedol ľudí pri písaní Knihy, aby cez ňu mohol svojim deťom jasne...

Liečba pre naše problémy – 25. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „… dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista − a On je Pánom všetkých“ (Sk 10:36) Nebolo by úžasné, keby sme mohli nájsť dokonalý a spoľahlivý liek na problémy ľudstva? Povedzme, že by sme mohli všetkých ľudí zasiahnuť tak, aby boli...

Zanedbanie duše – 23. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni, kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia.“ (Pr 28:14) Všetci kresťania veria v Boha, ale mnohí z nich majú na Neho veľmi málo času. Na to, aby sa začali venovať čítaniu...

Duchovná ríša – 21. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „… horlil za mňa…“ (4M 25:11) Je zvláštne, že svet pripúšťa horlivosť v každej oblasti, len nie v duchovnej. Svet uznáva a chápe emócie a zápal pre niečo, pokiaľ sa to netýka náboženstva − v takom prípade sa človek stáva...