ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Boh ťa miluje! – 31. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám…“ (1J 4:16) Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nezameniteľná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by tu nebola Božia láska, nikto z nás by nemal žiadnu...

Lekcia modlitby – 30. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania,  ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.“ (Mt 6:7) Predstav si, že by si šiel na univerzitu a učil by si sa od najvzdelanejších ľudí, akí kedy žili. Mohol...

Prečo máme Bibliu – 29. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží…“ (J 20:31) Boh dal napísať Bibliu takým spôsobom, aby nám jasne predstavila Jeho plán spásy. On viedol ľudí pri písaní Knihy, aby cez ňu mohol svojim deťom jasne...

Horlivá modlitba – 28. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „… Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich.  Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ (Mt 26:39) Ukrižovanie sa približovalo, a Ježiš ako Boh vedel, čo všetko to bude obnášať. Vedel, že Ho zatknú na základe falošných...

Súčasťou rodiny – 26. júl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov.  Kto nemiluje brata, zostáva v smrti.“ (1J 3:14) Pastor J. Vernon McGee raz povedal, že jediné cvičenie, ktoré niektorí kresťania praktizujú, je kritizovanie...